Embalaža čistil in kozmetike

(Foto: iStockphoto)

Največkrat se niti ne zavedamo, da imamo v svojem domu nevarne kemikalije, ki imajo zaskrbljujoče škodljive učinke. Že proizvodnja izdelkov, ki vsebujejo kemikalije, povzroča onesnaževanje vode in zraka. Tudi sami nadaljujemo z onesnaževanjem, ko te izdelke uporabljamo doma. Še en hud udarec pa zadamo okolju in našemu zdravju, če embalažo takih izdelkov odvržemo kar med običajne gospodinjske odpadke. Potrošniki moramo biti že pri nakupu obveščeni, ali je izdelek morebiti škodljiv za ljudi ali okolje, in sicer s slikovnimi oznakami in navodili na embalaži izdelka. Pozorni bodimo predvsem na štiri slikovne oznake, ki so na izdelkih, ki vsebujejo nevarne kemikalije.

Pregled kozmetike

(Foto: iStockphoto)

Pri izbiri bodimo pozorni na okoljske oznake

Pri ugotavljanju, kateri izdelek manj škoduje okolju in zdravju, nam lahko pomagajo tudi okoljske (ali eko) oznake, zapisane na izdelku. Okoljske oznake potrjujejo, da je izdelek proizveden skladno z merili o varovanju okolja, veljajo pa za proizvod in za sam proizvodni proces. Merila zajemajo zmanjševanje porabe naravnih virov in energije, zmanjšano vsebnost nevarnih kemikalij, zmanjševanje onesnaževanja zraka, vode in tal, manjše stroške pri ravnanju z odpadki, zmanjševanje hrupa in ohranjanje ekosistemov. Izdelki, ki so narejeni v skladu s temi merili, manj škodujejo okolju v celotnem življenjskem krogu (od nastanka do uničenja) v primerjavi z drugimi podobnimi izdelki.

Oznake, ki opisujejo vpliv na okolje, morajo biti jasne, popolne in strokovno dokazljive. V nadaljevanju predstavljamo oznake, ki jim lahko zaupamo. Žal pa lahko v praksi opazimo na izdelkih tudi druge oznake, ki namigujejo, da je izdelek prijazen do okolja, npr. "nežen do okolja", vendar so lahko zavajajoče, zato jim ne  nasedajmo.

Kateri izdelki vsebujejo nevarne kemikalije?

Mnogo kemičnih snovi, ki smo jim izpostavljeni v vsakdanjem življenju, lahko pri nepravilni uporabi in pri neupoštevanju vseh varnostnih ukrepov, kot rečeno, negativno učinkujejo na zdravje. Nevarne kemične snovi lahko vplivajo na zdravje ljudi na različne načine. Nekatere povzročajo raka, druge vplivajo na plodnost ali povzročajo razvojne napake pri človeku. Nekatere lahko povzročijo poškodbe možganov, okvare živčnega sistema, astmo ali težave s kožo. Izdelki v naših gospodinjstvih, ki vsebujejo največ nevarnih kemikalij, so kozmetični izdelki (dezodoranti, barve za lase, laki za nohte ...), čistila in pralni praški, akumulatorji in baterije, zdravila, lepila, različne vrste olja in masti (motorno olje, olje za cvrtje ...), varčne sijalke in neonske cevi, barve, premazi, topila (kartuše za tiskalnike, premazi za steno, pohištvo ...), pesticidi (insekticidi v razpršilih, ovratnice za zatiranje škodljivcev pri domačih živalih ...)

Našteti izdelki morajo biti vedno shranjeni zunaj dosega otrok.

Niso vsi izdelki pravilno označeni

Dolžnost fizičnih in pravnih oseb, ki prodajajo nevarne kemikalije, je, da zagotovijo jasno označevanje nevarnih kemikalij v izdelkih, ki jih kupujemo, in obvestijo, kako naj izdelek pravilno uporabljamo, da ne ogrožamo svojega zdravja in zdravja drugih. To je zahteva, ki jo proizvajalcem in trgovcem nalaga slovenska in evropska zakonodaja.

Čeprav je zakonodaja glede označevanja izdelkov jasna, je veliko izdelkov na naših prodajnih policah pomanjkljivo ali celo napačno označenih. Raziskave Zveze potrošnikov Slovenije o označevanju detergentov v letih 2006–2008 so to žalostno dejstvo potrdile.

Kako ravnati z nevarnimi odpadki?

Zavedati se moramo odgovornosti takrat, ko kupujemo izdelke, ki vsebujejo nevarne kemikalije, in tudi takrat, ko se želimo znebiti njihovih ostankov in embalaž. Kršitelje lahko doleti kazen tudi do višine 5.000 evrov. Ti odpadki ne sodijo v zabojnik z ostalimi odpadki, prav tako ostankov nikoli ne zlivamo v odtoke ali v straniščno školjko, saj lahko poškodujejo cevi in uničijo mikroorganizme, ki pomagajo razgrajevati odpadke, poleg tega lahko tudi onesnažijo podtalnico. In kam z nevarnimi odpadki? Baterije lahko oddamo v trgovinah ali na poštah, medtem ko lahko neporabljena zdravila oddamo v lekarni. Za druge nevarne gospodinjske odpadke nam bo rešitev ponudilo komunalno podjetje, ki skrbi za naše odpadke. Tako lahko nevarne odpadke odpeljemo v zbirni center, ponekod pa je na voljo tudi premična zbiralnica.