Prodaja nepremičnine

(Foto: Thinkstock)

Prvi korak je seveda sama odločitev za nakup nepremičnine. Za začetek moramno preveriti, koliko lastnih sredstev imamo in koliko jih bomo lahko pridobili s kreditom.

Načrt financiranja:

– Opredelitev, koliko lastnih sredstev imamo in koliko jih bomo lahko pridobili s kreditom.
– Odločitev za financiranje s hipotekarnim kreditom, potrošniškim kreditom, zemljiškim dolgom.
– Določitev višine kredita, ki je odvisna od višine redne mesečne plače oziroma prejemkov kreditojemalca, dobe vračila, obrestne mere za stanovanjske kredite, vrste zavarovanja in predračunske vrednosti investicije, pri hipotekarnem kreditu pa tudi od vrednosti zastavljene nepremičnine (hipoteke).

Nakup nepremičnine

(Foto: Thinkstock)

Izbor nepremičnine:

– Samostojno (potrebujemo več časa in znanja).
– Prek agencije (natančno se pozanimamo, kaj nam bo agencija omogočila v zameno za zaračunano provizijo, koliko si je pridrži pred nakupom in koliko po njegovi realizaciji).

Posvet z bančnim svetovalcem:

– predstavitev možnosti in pogojev kreditiranja,
– ocena vaše kreditne sposobnosti,
– izdelava informativnih izračunov,
– pojasnitev možnosti odplačevanja kredita,
– predložitev seznama dokumentov in dokazil, ki jih moramo pridobiti za najem kredita.

Ureditev dokumentacije:

Pri bančnem svetovalcu boste dobili vse informacije, katere dokumente potrebujete, odvisno od oblike kreditiranja, ki ste jo izbrali.

Postopek sklenitve hipotekarnega kredita in urejanje dokumentacije sta nekoliko bolj zapletena ter vključujeta še naslednje korake:

– odločitev o zastavitvi nepremičnine,
– cenitev zastavljene nepremičnine,
– pridobitev dokumentov, ki potrjujejo lastništvo,
– notarska overitev kupoprodajne pogodbe,
– obvezna sklenitev požarnega zavarovanja zastavljene nepremičnine,
– opcijska sklenitev dodatnega življenjskega zavarovanja in vinkulacija (poskrbimo za varnost družine v primeru najhujšega).
Sklenitev pogodbe o najemu kredita in zavarovanju kredita:
– Stanovanjski kredit lahko zavarujete z vplačilom zavarovalne premije pri zavarovalnici, poroštvom, zastavo denarnih sredstev oz. zastavo nepremičnine.
– Hipotekarni kredit zavarujete z zastavo nepremičnine z obveznim požarnim zavarovanjem, lahko pa se odločite tudi za dodatno življenjsko zavarovanje kreditojemalca.

Črpanje kredita

Odplačevanje kredita za nepremičnino