Denar

(Foto: iStock)

Za naložbe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije v eno- in dvostanovanjskih stavbah ter za nekatere naložbe v posameznih stanovanjih v večstanovanjskih stavbah bodo spodbude še naprej višje za hkratno izvedbo več ukrepov, so zapisali na Eko skladu.

Spodbude občanom so na voljo za vgradnjo solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi, kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe in toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe, pa tudi za priključitev starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe na sistem daljinskega ogrevanja.

Poleg tega so spodbude namenjene za vgradnjo energijsko učinkovitih lesenih oken v starejši stanovanjski stavbi, toplotno izolacijo fasade starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe, toplotno izolacijo strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejši eno- ali dvostanovanjski stavbi, vgradnjo prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi in vgradnjo plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje starejše stanovanjske stavbe.

Hkrati so spodbude na voljo tudi za gradnjo ali nakup skoraj nič-energijske nove eno- ali dvostanovanjske stavbe, celovito obnovo starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe ter nakup stanovanja v novi ali obnovljeni skoraj nič-energijski tri- in večstanovanjski stavbi.

Med novostmi za občane so znatno višja nepovratna sredstva za zamenjavo starih kurilnih naprav s toplotno črpalko ali novo kurilno napravo na lesno biomaso ter nepovratna sredstva za ogrevanje na plin v občinah, degradiranih zaradi onesnaženosti zraka.

Pri razpisu za nepovratne finančne spodbude za električna vozila pa so novost spodbude za električna motorna kolesa in mopede ter postopkovne spremembe. Med temi je npr. da mora vozilo ostati registrirano in v lasti prejemnika nepovratnih sredstev najmanj dve leti po prvi registraciji, zdaj je tri leta. Po novem lahko tudi občani, tako kot pravne osebe, z eno vlogo kandidirajo za več vozil.

"S pozivi se zagotavlja dovolj nepovratnih sredstev za vse ključne ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije, vlagatelji pa lahko za vse ukrepe, za katere so na voljo nepovratna sredstva Eko sklada, poleg teh pridobijo tudi ugoden kredit Eko sklada," so še navedli na skladu.