Elektrika

(Foto: iStock)

Povprečna cena za 100 kilovatnih ur (kWh) električne energije je bila v prvem polletju pri 20,4 evra. Cene elektrike med članicami EU pa so se gibale od 9,6 evra za 100 kWh v Bolgariji do 30,5 evra, kolikor je bilo treba za 100 kWh odšteti na Danskem in v Nemčiji. V Sloveniji je bila povprečna cena za 100 kWh elektrike v prvem polletju 16,1 evra.

Med članicami EU se je elektrika najbolj podražila na Cipru (+22 odstotkov), v Grčiji (+12,8 odstotka) in Belgiji (+10 odstotkov), na Poljskem (+6,9 odstotka), Švedskem (+5,5 odstotka) in v Španiji (+5,1 odstotka), pocenila pa v Italiji (-11,2 odstotka), na Hrvaškem (-10,2 odstotka) in v Litvi (-9,3 odstotka).

Povprečna cena za 100 kilovatnih ur (kWh) zemeljskega plina je bila v prvem polletju pri 5,8 evra. Cene plina med članicami EU pa so se gibale od 3,2 evra za 100 kWh v Romuniji do 12,1 evra, kolikor je bilo treba za 100 kWh odšteti na Švedskem. V Sloveniji je bila povprečna cena za 100 kWh plina v prvih šestih mesecih 5,5 evra.

Med članicami EU se je plin najbolj pocenil na Hrvaškem (-17,5 odstotka), Portugalskem (-15,3 odstotka), v Litvi (-11,6 odstotka), Latviji (-10,8 odstotka) in Bolgariji (-10,3 odstotka), medtem ko se je najbolj podražil v Estoniji (+21,1 odstotka), na Danskem (+12,7 odstotka) in Švedskem (+10,8 odstotka).

Razlike med državami so tudi v deležu davkov in prispevkov v končni ceni elektrike in plina. Največji delež davkov in prispevkov v končni ceni elektrike imajo na Danskem (67 odstotkov), v Nemčiji (54 odstotkov) in Portugalskem (52 odstotkov), najnižjega pa na Malti (pet odstotkov). V Sloveniji je bil v prvih šestih mesecih delež davkov in prispevkov v končni ceni elektrike 31-odstoten. Povprečje EU je sicer 37 odstotkov.

Največji delež davkov in prispevkov v končni ceni zemeljskega plina v prvem polletju so medtem imele Danska (55 odstotkov), Nizozemska (53 odstotkov), Romunija (47 odstotkov) in Švedska (44 odstotkov), najnižjega pa Velika Britanija (sedem odstotkov), Luksemburg (10 odstotkov), Grčija (16 odstotkov) ter Bolgarija, Češka, Litva in Slovaška (po 17 odstotkov). V Sloveniji je bil ta delež 30-odstoten, medtem ko je povprečje EU 26 odstotkov.