Zložena drva

(Foto: Profimedia)

Drva, ki jih uporabljamo za kurjavo, morajo biti zračno suha. Ustrezna so drva, katerih vlažnost je nižja od 20 odstotkov, medtem ko maksimalna vlažnost drv, ki se jih lahko uporabi, ne sme presegati 25 odstotkov in je določena z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav.

Če je delež vlage večji, pride do večjega onesnaženja zraka s škodljivimi snovmi, tvegate pa tudi kazen. Nova uredba namreč predvideva kazni od 1.200, pa vse do 4.100 evrov za fizične osebe in od 4.000 do kar 40.000 evrov za pravne osebe.

► PREBERITE: Preizkusite vlažnost drv sami z 'Edvardovim trikom'!

Koliko časa naj se les suši?

Posekan les ima 40- do 60-odstotno vlažnost, zato ga moramo pred uporabo v kurilne namene najprej posušiti. Drva se običajno poseka decembra ali januarja, ko je najnižja vlažnost rastočega lesa. V primeru, da sekamo kasneje, moramo ustrezno podaljšati čas sušenja. Metrska drva zimske sečnje se morajo recimo do avgusta sušiti na prostem, na soncu in vetru, dvignjena od tal in po možnosti pokrita, da so zaščitena pred dežjem. Nato jih lahko prestavimo v drvarnico, a jih moramo še naprej sušiti.

V povprečju sušimo:
- 1 leto topol in smreko;
- 1,5 leta lipo, jelšo, brezo;
- 2 leti bukev, jesen, sadno drevje;
- 2 do 3 leta hrast.

Kako zlagamo drva?

Polena naj bodo, ko jih nasekamo, dolga približno 30 cm, da jih bomo lahko nalagali v peč (če uporabljamo v manjših kuriščih, so lahko tudi 25 cm, medtem ko so za uporabo za kurišča večjih toplotnih moči lahko tudi večja).

Najprej pripravimo podlago, na katero bomo zlagali drva, in sicer naj bodo drva od tal dvignjena 20 do 30 cm. Suha drva zlagamo drugega na drugega, med posameznimi vrstami moramo pustiti nekaj prostora (5 do 10 cm), da se sušijo in ne začnejo gniti. Od stene naj bo prva vrsta oddaljena 5 do 10 cm. Zaščitena morajo biti pred dežjem (pokrita) ter izpostavljena soncu (če imamo možnost, jih zlagamo ob steno, ki je orientirana na jug).

► PREBERITE: Detektor monoksida - obvezna oprema!

drva

(Foto: iStockphoto)

Če drva niso dovolj suha …

Če boste za kurjavo uporabljali drva, ki niso dovolj suha, se bodo ta veliko bolj dimila, če uporabljate kamin, bo vaš dom kmalu prežet z vonjem po gorečem lesu, kar utegne biti precej neprijetno. V slabših pečeh se lahko tudi nabira kondenz, drva težje zagorijo in slabše gorijo. Emisije bodo torej večje, izkoristek kurjenja pa manjši – lahko je celo za 100 odstotkov razlike. Kot navajajo na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: »Če ima posekan les bukve delež vlage 50 %, to pomeni 100 % vlažnost lesa, imajo drva kurilnost približno 9 MJ/kg ali 2,5 kWh/kg. Zračno suh les z deležem vlage 20 % oziroma vlažnostjo lesa 25 %, pa kurilnost približno 14,8 MJ/kg ali približno 4,1 kWh/kg«.

PREBERITE: Ste že poklicali dimnikarja?

drva

(Foto: iStockphoto)

Na kaj torej paziti?

⇒ Preverite, da so drva dovolj časa sušena.
⇒ Preverite, da so nasekana na primerno dolžino, sicer to opravilo čaka vas.
Dostava: lahko vam jih pripeljejo na paletah, lahko vam jih s (traktorske) prikolice kar stresejo na dvorišče – preden se odločite za nakup, preverite, kako vam jih bodo dostavili.

Vrsta lesa

Za kuhanje in peko se v glavnem uporablja les iglavcev, saj ima večjo kurilno vrednost, izgoreva močneje in hitreje. Za ogrevanje je po drugi strani boljši les listavcev. Ta ima visoko gostoto, gori dalj časa in počasneje sprošča toploto ter tvori več žerjavice. Za kurjavo so odlična bukova drva, pa tudi hrastova. Številni najbolj cenijo drva črnega gabrovca, medtem ko se brezova najpogosteje uporabljajo za odprt kamin, saj ne pokajo in se ne iskrijo pri gorenju.

Zlaganje drv v dnevni – modna muha?

Ne, pravzaprav je zelo koristno, če imamo drva pred uporabo shranjena v notranjosti hiše, da se še dodatno presušijo pred uporabo. Niše za drva oziroma temu namenjene konstrukcije imajo z estetskega vidika velik učinek in ustvarjajo domačnost prostora, po drugi strani pa se tam drva še dodatno sušijo in je zato pri uporabi takih drv izkoristek še večji.

drva

(Foto: iStockphoto)

drva

(Foto: iStockphoto)