plastika v okolju

(Foto: iStockphoto)

22. aprila obeležujemo Svetovni dan Zemlje. Prvič je dan spomina na Zemljo leta 1969 predlagal mirovni aktivist John McConnell na Unescovi konferenci v San Franciscu. Po njegovi zamisli naj bi ta dan praznovali 21. marca, na prvi pomladni dan leta 1970. Dan je kasneje potrdil tudi Generalni sekretar OZN U Thant, mesec dni kasneje pa je ameriški senator Gaylord Nelson, ki so ga kasneje odlikovali s predsedniško medaljo za svobodo, proglasil Dan Zemlje na 22. april 1970.

Denis Hayes je leta 1990 dogodek dvignil na globalno raven in zdaj pri praznovanju tega dne sodeluje že več kot milijarda ljudi iz kar 192 držav. Na ta dan se v številnih krajih odvijajo dogodki, povezani z varovanjem okolja in akcije osveščanja o pomenu varovanja okolja. Pa smo v Sloveniji dovolj 'pridni'?

Statistika ni ravno na naši strani. V Sloveniji je v letu 2016 nastalo 59.000 ton odpadkov iz plastike. To je sicer resda 19 odstotkov manj kot leto prej, a je številka še vedno ogromna. 5 odstotkov ali 3.000 ton omenjenih odpadkov iz plastike so proizvedla gospodinjstva.

ura za zemljo

(Foto: iStock)

Geslo in s tem glavna tema dneva Zemlje 2018 je Prenehajmo onesnaževati okolje s plastiko (End Plastic Pollution). Kljub vse večji ekološki ozaveščenosti ljudi še vedno proizvedemo in v naravno okolje odvržemo preveč plastike. Nevladne organizacije opozarjajo, da milijoni ton plastike končajo na odlagališčih odpadkov, ali še huje, v morjih in oceanih. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) se je tudi v Sloveniji industrijska proizvodnja podjetij, ki so registrirana za  dejavnost proizvodnje izdelkov iz gume in plastičnih mas, v letu 2016 glede na leto 2015 povečala za 20 %.

Ravnanje z odpadki iz plastike pri nas:

 

- 24 % vseh v letu 2016 doma nastalih in v Slovenijo uvoženih odpadkov iz plastike se je recikliralo:
- 4 odstotki so bili sežgani za namen energetske predelave;
- 2 odstotka sta se odložila na odlagališčih;
- 31 odstotkov pa se jih je izvozilo;
- 39 odstotkov je bilo vključenih v druge postopke ravnanja z odpadki (v pripravo na obdelavo, skladiščenje, sežig z namenom, da se odstranijo, ipd.).

Kaj pa voda?

V letu 2016 smo načrpali 887 milijonov m3 vode: 706 milijonov m3 (80 odstotkov) iz površinskih, 181 milijonov m3 (20 odstotkov) pa iz podzemnih vodnih virov. Skoraj vsa voda, načrpana iz površinskih vodnih virov (99 %), je bila uporabljena za proizvodne procese v različnih industrijskih dejavnostih, velika večina vode, načrpane iz podzemnih vodnih virov (88 % vode), pa je bila uporabljena za potrebe javnega vodovoda.

Ali ste vedeli?
1. V letu 2016 je vsak posameznik proizvedel za 476 kg komunalnih odpadkov (1,3 kg/dan)
2. V letu 2016 je bilo na urejenih odlagališčih odloženih 38 kg komunalnih odpadkov na prebivalca.
3. Prebivalec Slovenije je v letu 2016 porabil povprečno 104 litre vode na dan.
3. Prebivalec Slovenije je v letu 2016 odložil 3,3 kg komunalnih odpadkov, z eno ali več nevarnimi lastnostmi.

Svetovni dan voda

(Foto: iStock)