Ogrevanje hiše

(Foto: iStock)

Kaj je toplotna črpalka?

Toplotna črpalka je pravzaprav narobe obrnjen hladilnik. Ta navznoter hladi, navzven pa greje. Toplotna črpalka greje navznoter vodo za ogrevanje prostorov in/ali sanitarno vodo. Gre za najbolj energetsko učinkovit sistem ogrevanja in hlajenja, ki od okolice sprejema toplotno energijo in jo oddaja v ogrevanih prostorih, pri čemer izkorišča naravni toplotni zbiralnik okolja. Medtem ko se v naravi toplota spontano prenese iz toplejšega telesa na hladnejšega, toplotna črpalka za ta proces porablja električno energijo, a ne več kot 25 odstotkov. Do 75 odstotkov energije namreč kot rečeno črpa iz okolja, tudi ko je zunaj krepko pod ’ničlo’, in je torej brezplačna.

Zakaj je toplotna črpalka boljša izbira od drugih ogrevalnih sistemov?

Toplotna črpalka je rešitev, ki vam bo zagotovo dolgo in dobro služila. Odlikujejo jo namreč varnost, prilagodljivost, enostavnost uporabe, nizki stroški ogrevanja, udobje ter številne druge ekonomske in ekološke koristi, primerna pa je tako za ogrevanje in hlajenje pri novogradnjah, sanacijah ali ob menjavi dotrajanega oziroma neustreznega ogrevalnega sistema. Je torej odlična naložba v vašo prihodnost in tudi v prihodnost naslednjih generacij. Podatek, ki najbolj prepriča bodoče uporabnike, pa je dejstvo, da kljub začetni večji investiciji toplotna črpalka zniža stroške ogrevanja kar do 75 odstotkov.

Toplotna črpalka

(Foto: iStock)

Kakšne toplotne črpalke poznamo?

Toplotna črpalka lahko izkorišča enega od štirih obnovljivih virov energije. Kateri vir boste izbrali, je odvisno od razmer na posamezni parceli, velikosti hiše, predvsem pa od toplotne izoliranosti hiše. Poznamo toplotne črpalke zrak – zrak, zrak – voda, zemlja – voda in voda –voda. Namen nekaterih je le ogrevanje prostorov, druge ogrevajo sanitarno vodo, nekatere pa ogrevajo tako ogrevalno kot sanitarno vodo, hkrati pa prostore tudi hladijo. Tudi uporabljene tehnologije delovanja naprav so različne, kot na primer toplotne črpalke s fiksno močjo in toplotne črpalke, ki prilagajajo moč delovanja glede na potrebe, ker delujejo s pomočjo inverterske tehnologije. Ker poznamo torej več tipov toplotnih črpalk, je bistvenega pomena, da pred nakupom pridobite čim več tehničnih informacij ter ugotovite, katera je za vas najprimernejša. Še kako dobrodošle so tudi informacije iz prve roke, torej izkušnje obstoječih uporabnikov. Pogosto pa toplotna črpalka zrak-voda nadomesti električni grelnik ali kotel centralne kurjave za ogrevanje sanitarne vode izven ogrevalne sezone.

Kako močno toplotno črpalko izbrati?

Moč toplotne črpalke se izračuna na podlagi podatkov o stavbi, pri čemer bistveno vlogo igra gradbena fizika objekta, torej struktura zunanjega ovoja stavbe (debelina in vrsta izolacije) ter toplotna prehodnost zidov, oken, tal in strehe, ki mejijo na zunanji zrak, zemljo ali hladnejše prostore. Štejejo pa tudi podatki o podnebju. Pri novogradnjah izračune opravi projektant strojnih inštalacij, pri menjavi ogrevalnega sistema oziroma pa strokovnjak za vgradnjo toplotnih črpalk.

Kaj tvegam če izberem preveč ali premalo zmogljivo toplotno črpalko?

V kolikor vam izračun opravi strokovnjak, negativnih učinkov ne bo, v nasprotnem primeru pa lahko pride do nezadovoljstva uporabnikov zaradi večjih stroškov porabe energije ter nedoseganja toplotnega udobja.

Kaj je grelno število (COP) in zakaj je pomembno?

Pri izbiri toplotne črpalke je grelno število izjemnega pomena. COP je pravzaprav kratica za koeficient učinkovitosti toplotne črpalke, računsko gledano je torej razmerje med pridobljeno energijo (toploto oziroma odvzeto toploto pri hlajenju) ter električno energijo, ki je potrebna za delovanje toplotne črpalke. Višje kot je grelno število, bolj učinkovito je delovanje ogrevalnega sistema. Pri tem naj omenimo še, da imajo navišje vrednosti COP po navadi tiste toplotne črpalke, ki kot vir energije uporabljajo vodo.

Kako nam toplotna črpalka koristi poleti?

Kot rečeno toplotno črpalko odlikuje edinstvena tehnologija, ki omogoča, da nas pozimi greje in poleti hladi. V tem primeru gre za tako imenovane reverzibilne toplotne črpalke z vgrajenim sistemom, ki vlogo uparjalnika in kondenzatorja zamenja, s tem pa se obrne proces delovanja. Tako skozi uparjalnik, ki je po novem v prostoru, kroži notranji zrak, pri tem pa se ohladi, saj je oddal toploto hladivu, ki se uparja v uparjalniku.

Prigranki pri ogrevanju

(Foto: iStock)

Ali se nakup toplotne črpalke izplača v finančnem smislu?

Seveda je vsakomur kot pri kateri koli drugi stvari tudi pri nakupu toplotne črpalke najbolj pomembno, koliko ga bo investicija stala in kakšni bodo prihranki. Zato je še posebej pomemben podatek, da je dolgoročni prihranek pri ogrevanju s toplotno črpalko lahko tudi trikraten. Najcenejša je investicija v toplotno črpalko zrak-voda povprečne moči 8kW (okoli 6.000 evrov), cena sistema toplotne črpalke zemlja-voda ali voda-voda pa je višja (med 10.000 in 15.000 evri). V kolikšnem času se ta investicija povrne, je odvisno od več dejavnikov, med drugim od toplotne izolacije stavbe, talnega ogrevanja, ali gre za novogradnjo ali za saniran objekt, tipa toplotne črpalke … Če posplošimo, se naložba v toplotno črpalko, ki jo boste uporabljali le za pripravo tople sanitarne vode, povrne v treh do petih letih, pri celovitih sistemih pa nekje v osmih do desetih letih. Pri tem se je treba zavedati, da je življenjska doba toplotne črpalke lahko tudi daljša od 30 let.

Kdo bo skrbel za servis?

Da bi toplotna črpalka dolgo in dobro delovala, potrebuje – tako kot avtomobil – redni servis. Četudi ne odpove nobena komponenta, je redno vzdrževanje več kot smiselno, načeloma se izvaja enkrat letno pred ogrevalno sezono. O tem vas bo poučil tudi sam ponudnik, ki ima pogosto tudi svojo servisno mrežo.

Kako pomembna je izbira proizvajalca?

Ker je konkurenca na trgu tudi kar se tiče toplotnih črpalk pri nas velika, vsak proizvajalec oziroma ponudnik pa seveda obljublja najvišjo kakovost in največje prihranke, je seveda odločitev, kateremu boste zaupali, izjemnega pomena. Elementi, na katere bodite pozorni, so predvsem kvaliteta materialov, inovativnost, tehnološki napredek, zanesljivost, varnost, prilagodljivost, sloves blagovne znamke.

Kako pomembna je kvalitetna montaža?

Naj bo celoten sistem toplotne črpalke še tako vrhunski, lahko delovanje in življenjsko dobo močno ogrozi nekvalitetna montaža. Če je namreč montaža slabo izvedena ali je izvedena s cenenimi komponentami, to lahko hitro privede do številnih nevšečnosti in seveda nezadovoljstva uporabnikov. Pogosto se dogaja, da kupci nasedajo nižjim cenam nekaterih ponudnikov, ne da bi se zavedali, da so te največkrat posledica ’varčevanja’ pri montaži – omejen je čas, ki ga ’sme’ monter porabiti za eno montažo, omejena je kvaliteta uporabljenega montažnega materiala, ravno tako kvaliteta orodja.