smeti

(Foto: iStock)

V Mariboru je nekaj več kot tisoč ekoloških otokov, kjer se ločeno zbira odpadno embalažo, papir in steklo. Praksa pa kaže, da se v ali ob posodah nabirajo tudi odpadki, ki tja ne sodijo. Gre predvsem za mešane komunalne odpadke, pogosto tudi za kosovne, celo gradbene odpadke. Najti je mogoče tudi nevarne odpadke, kot so barve, zdravila in salonitne plošče.

To se je pokazalo tudi med predstavitvijo akcije medijem na enem od ekoloških otokov v mestni četrti Tezno. V zabojniku za odpadno embalažo je bilo ogromno drugih odpadkov, med drugim oblačila, odpadna zemlja, časopisi in deli pralnega stroja.

Kršitelje lahko preganjajo, če so na voljo kakšni dokazi. V prvih 20 minutah praznjenja zabojnika za odpadno embalažo so na primer našli 12 kuvert ali drugih papirjev z naslovi, na podlagi katerih bodo lahko sprožili postopke zoper kršitelje.

V komunalnem podjetju Snaga opozarjajo, da čiščenje ekoloških otokov plačajo občani iz proračuna. "Čiščenje odpadkov, ki ne sodijo na ekološke otoke, je vse Mariborčane v letu 2017 stalo okoli 130.000 evrov," so izpostavili.

"Najdemo marsikaj, od gradbenih in kosovnih odpadkov do odpadne električne in elektronske opreme. To so vse odpadki, ki jih lahko posamezniki oddajajo brezplačno v naše tri zbirne centre. Gre res za malomarno ravnanje z odpadki, za namerno škodovanje okolici, saj odpadki, odloženi ob ekološke otoke, kazijo podobo okolja, zato razumemo upravičeno jezo okoliških prebivalcev," je pojasnila predstavnica podjetja Petra Hercog.

"Odgovornost do odpadkov nosimo vsi, ki jih povzročamo. Odpadki niso stvar podjetja, ampak tistega, ki odpadek povzroči in je potem odgovoren tudi za to, da z njim odgovorno ravna," je še dodala.

S sistematičnim nadzorom bodo nadaljevali vse leto, na vseh lokacijah ekoloških otokov. Še posebej pozorni bodo na tiste lokacije, ki so že danes najbolj onesnažene.

V primerih ugotovljenih nepravilnosti in sumov kršitev veljavnih predpisov bodo podali pristojnim inšpekcijam predloge za uvedbo inšpekcijskih in prekrškovnih postopkov.

Ločeno zbiranje odpadkov je predpisano z državno in občinsko okoljsko zakonodajo, obvezno pa je za vse občane.