Energija

(Foto: iStock)

Kot so sporočili iz družbe Informa Echo, vodje projekta REUS, je energetsko neozaveščenih gospodinjstev slaba četrtina (23 odstotkov).

Gospodinjstva so glede na preteklo merjenje v letu 2015 učinkovitejša pri rabi energije. Odstotek skeptičnih gospodinjstev se je povečal s 35 na 39 odstotkov, a se je delež pasivnih gospodinjstev zmanjšal s 26 na 23 odstotkov. Aktivnih je približno enako, 38 odstotkov.

Aktivni so najbolj ekološko ozaveščena skupina. Ni jim vseeno za ekologijo, vsakodnevno varčevanje z energijo jim je zelo pomembno. Ne strinjajo se, da je ekološka osveščenost le modni trend.

Aktivna gospodinjstva med drugim zmanjšajo gretje, ko je v stanovanju pretoplo namesto nepotrebnega zračenja, zapirajo ventile na radiatorjih med prezračevanjem, izklapljajo električne aparate, ko jih ne uporabljajo, pokrivajo posodo med kuhanjem in izklapljajo kuhalne plošče še pred zaključkom kuhanja.

Največ aktivnih gospodinjstev je v osrednjeslovenski in gorenjski regiji. Zanje so značilni dohodki nad 2761 evrov.

Skeptiki so skupina, dobro seznanjena z okoljsko problematiko, deluje ekološko po svojih najboljših močeh. Kljub temu pa menijo, da njihova gospodinjstva težko prispevajo k bolj učinkoviti rabi energije in da je težje biti ekološki, če nimaš dovolj denarja. Strinjajo se, da je ekološka osveščenost tudi modni trend.

Skeptikov je največ v podravski in jugovzhodni regiji. Dohodki gospodinjstev v tej skupini so od 691 do 1380 evrov.

Pasivni medtem ne delujejo najbolj energijsko varčno. To je skupina, ki se ne obnaša oz. ne deluje dovolj ekološko (npr. manj kot tretjina izklaplja električne aparate ob neuporabi).

Pasivnih je največ v Ljubljani. Nadpovprečno so v tej skupini zastopana gospodinjstva z eno samo osebo oz. z dvema otrokoma, mlajšimi od 18 let in dohodkom med 2071 in 2760 evrov.

V raziskavi, ki jo bodo podrobno predstavili sredi novembra, je sodelovalo 1015 gospodinjstev.