naravni viri energije

(Foto: iStockphoto)

Od 592 gospodinjstev iz enodružinskih hiš, ki ne proizvajajo elektrike, se jih v raziskavi šest odstotkov ni znalo opredeliti, ali se bodo odločili za ta korak. Da verjetno v prihodnjem letu ne bodo začeli proizvajati elektrike, jih je odgovorilo 28 odstotkov, medtem ko za 59 odstotkov gospodinjstev to sploh ni verjetno.

Električno energijo sicer proizvaja en odstotek slovenskih gospodinjstev iz enodružinskih hiš. Delež se v primerjavi s predhodno raziskavo REUS iz leta 2015 ni znatno povečal.

Električno energijo iz obnovljivih virov energije, kot so voda, sonce, veter, biomasa in geotermalna energija, uporablja 10 odstotkov od 1015 gospodinjstev, ki so letos sodelovala v raziskavi. Delež se je v primerjavi z letom 2015 povečal za tri odstotne točke. Elektrike iz obnovljivih virov ne koristi 77 odstotkov gospodinjstev, potem ko je bilo leta 2015 takšnih 82 odstotkov.

Od 776 gospodinjstev, ki ne uporabljajo električne energije iz obnovljivih virov, jih bo en odstotek zagotovo to v prihodnjih 12 mesecih storilo, ravno tako en odstotek se k temu zelo nagiba, verjetno jo bo začelo uporabljati pet odstotkov gospodinjstev.

Za 40 odstotkov gospodinjstev uporaba elektrike iz obnovljivih virov v prihodnjem letu ni verjetna, za 35 odstotkov gospodinjstev to sploh ni verjetno.

Letošnja raziskava REUS, nad katero bdi družba Informa Echo, je sicer pokazala na pozitivne premike na področju ravnanja z energijo. O učinkoviti rabi energije razmišlja 91 odstotkov gospodinjstev, kar je osem odstotnih točk več kot v letu 2015.

Informacije o učinkoviti rabi energiji zanimajo 90 odstotkov gospodinjstev, kar je v primerjavi s predhodno raziskavo 13 odstotnih točk več. Informacije o učinkoviti rabi energije na spletu išče 94 odstotkov gospodinjstev oz. 11 odstotnih točk več kot pred dvema letoma.

Gospodinjstva najbolj zanimajo informacije o tem, kako privarčevati z električno energijo - takšnih je 81 odstotkov, potem ko jih je bilo leta 2015 69 odstotkov. Informacije o prihrankih pri ogrevanju stanovanja, hiše letos zanimajo 78 odstotkov (pred dvema letoma 61 odstotkov), 70 odstotkov gospodinjstev zanimajo tudi informacije o nakupu energetsko varčnih aparatov (leta 2015 je bilo takih 54 odstotkov).

Glavni motiv gospodinjstev za učinkovito rabo energije sicer ostaja prihranek denarja in varovanja okolja. Tako je namreč odgovorilo 77 odstotkov v raziskavi sodelujočih gospodinjstev, kar je devet odstotnih točk več kot leta 2015.