Fibran

Posebnost Slovenije, da leži na potresno ogroženem območju, je zahtevala prilagajanja. (Foto: fibran.si)

Vsak, ki se odloča za gradnjo nove hiše, pa naj bo ta klasična ali montažna, želi sebi in svoji družini zagotoviti sanjski dom, ki bo nudil zavetje in toplino. A treba se je zavedati, da je gradnja hiše dolgotrajen, naporen in stresen proces, ki zahteva ogromno časa, energije, dela, odrekanja, posvetov in sodelovanja s številnimi strokovnjaki, konec koncev pa je seveda tudi velik finančni zalogaj, sploh v današnjih časih, ko se marsikdo komaj bori za preživetje.

Fibran

V arhitekturo so se vrnili kratki čelni napušči in napušči ob odkapu, ki se sedaj izvedejo z oblogo iz XPS toplotne izolacije. Toplotno povezovalni element med fasado in streho je obdelan kot fasada. (Foto: fibran.si)

Ravno zato je treba poiskati rešitve, ki so dosegljive tako po finančni kot po organizacijski in izvedbeni plati, predvsem pa takšne, ki nam bodo kljub morebitni nekoliko večji začetni investiciji dolgoročno zagotavljaje popolno varnost, udobje in prihranke.

Slovenija leži na potresno ogroženem območju, zato je najpriporočljivejše izbrati enega od preverjenih sistemov temeljne blazine, ki upoštevajo vse lokalne posebnosti in posebnosti stavbe same.

S stališča energetske učinkovitosti je to še posebej pomembno, zato je med najpomembnejšimi zahtevami prenovljene Direktive o energetski učinkovitosti stavb ravno prehod na skoraj nič energijsko gradnjo novih stavb. Od 31. decembra 2018 dalje bodo morale biti vse nove javne stavbe skoraj ničenergijske, vse ostale nove stavbe pa bodo morale biti skladne z novimi zahtevami dve leti kasneje. Skoraj ničenergijska hiša je hiša z zelo visoko energetsko učinkovitostjo. Za stavbo, ki potrebuje le minimalno količino energije, bi večinoma morala zadostovati energija, pridobljena iz obnovljivih virov, vključno z energijo iz obnovljivih virov, proizvedeno na kraju samem ali v bližini.

Ker jo narekuje zaveza k čim nižji porabi energije, zahteva gradnja skoraj ničenergijskih hiš veliko znanja in natančnosti, seveda pa to pomeni za gradbince in arhitekte nov pristop in jim hkrati predstavlja velik izziv. Tega se zelo dobro zavedajo tudi v podjetju FIBRAN, ki je znano kot eden pomembnejših proizvajalcev toplotne izolacije v Evropi. S proizvodnjo tehnično izpopolnjenih in ekološko neoporečnih toplotno izolacijskih materialov ter s snovanjem naprednih rešitev na področju uporabe izolacij in s širjenjem tehničnega znanja nudijo načrtovalcem, izvajalcem in investitorjem kakovosten in trajen energetski ščit. K sodobni gradnji v zadnjih letih so tako prispevali več manjših in tudi par večjih inovacij s področja učinkovitega toplotnega ovoja. Kontinuiran in energijsko trajno učinkovit toplotni ovoj s čim manj ali povsem brez toplotnih mostov je namreč pri sodobni gradnji kot rečeno nujnost.


Katere so inovacije na področju gradnje skoraj ničenergijskih hiš?

Temeljna blazina

Eden večjih toplotnih mostov, ki se pojavlja pri klasični gradnji, je betonska masa pasovnih temeljev, ki z zemljo izmenjuje temperaturo in jo prenaša na nosilne stene po celotnem objektu. Tehnično ustrezna rešitev je izvedba temeljne plošče s podloženo izolacijo, kot so pasivne hiše že desetletja snovali v osrednji Evropi. A ker Slovenija leži na potresno ogroženem območju, so bila pri temeljenju potrebna prilagajanja. Gradnja objektov na seizmičnih območjih mora potekati po zakonskih predpisih in tehničnih normativih, katerih sestavni del je tudi seizmološka karta. Stavbe morajo biti mehansko odporne in stabilne ves čas svoje življenjske dobe, s tem pa se omeji ogroženost ljudi, živali in premoženja v objektih ter njihovi neposredni okolici. V Sloveniji je zato najpriporočljivejše izbrati enega od preverjenih sistemov temeljne blazine, ki upoštevajo vse lokalne posebnosti in posebnosti stavbe same. Res je, da se je temeljenje na temeljni plošči pričelo le zaradi nove zakonodaje o zahtevani izjemni energijski učinkovitosti stavb, vendar je inovacija temeljne blazine na potresno ogroženih območjih prinesla še kar nekaj dodatnih prednosti.

Fibran

Eden izmed novih načinov gradbene prakse je vsekakor temeljenje na izolacijski podlagi; inovacija temeljne blazine na potresno ogroženih območjih je namreč prinesla veliko prednosti. (Foto: fibran.si)

Temeljna blazina SEISMIC je nosilen toplotno izoliran temeljni konstrukcijski sklop, formiran tako, da pri določenem projektnem pospešku tal na lokaciji gradnje zagotovi stavbi, temeljeni na temeljni plošči, potresno varnost, poleg tega pa temeljne blazine določajo nivo toplotne zaščite ter optimalno zaščito pred vlago tudi v primeru stalnih ali občasnih podtalnih voda. Vsi sestavni deli (armirana betonska plošča, toplotna izolacija v enem ali dveh slojih in hidroizolacija med dvema slojema toplotne izolacije) so med seboj spojeni tako, da v primeru potresnih sil delujejo kot celota, med njimi torej ne pride do sicer nedovoljenega zdrsa. Toplotna izolacija ustrezne debeline zadosti zahtevam energijske učinkovitosti, s projektom določena nosilnost (tlačna ter strižna trdnost izolacije in celotnega sistema) pa ustreza obremenitvam stavbe, povzročenih ob dinamičnih potresnih silah, da se izolacija, še posebej na robovih temelja, ne deformira. Kljub dodani vrednosti pa je sistem še vedno cenovno ugoden in izredno preprost za izvedbo. Da bo torej vaša hiša stala na trdnih temeljih in se boste v njej počutili varne tudi na najbolj potresno ogroženih območjih, izberite rešitev, ki vam bo v vseh pogledih dobro služila vse življenje.

Izpopolnjene ravne strehe

Že več kot pol stoletja je znano, da je obrnjena streha najbolj optimalna streha glede na trajnost hidroizolacije in uporabnost površine. V podjetju Fibran so še izpopolnili ta revolucionaren sistem, kjer toplotna izolacija ščiti hidroizolacijo pred mehanskimi poškodbami ter uničujočim UV žarkom in temperaturnimi vplivi z nekaj novostmi, ki so bile med načrtovalci in gradbinci zelo dobro sprejete.

Fibran

Poskrbite, da vam bo dom nudil varnost v vseh pogledih. (Foto: fibran.si)

Naklonska toplotna izolacija različnih tlačnih trdnosti

Prva med novostmi je naklonska toplotna izolacija, ki kot zamenjava za masiven sloj naklonskega betona prispeva k toplotni izolativnosti, s tem pa zmanjša tudi potrebno debelino toplotne izolacije ter obremenitev strehe, poleg tega pa ustvari ravno in čisto površino v nagibu za namestitev hidroizolacije. Pri obstoječih ravnih strehah ob zamenjavi naklonskega betona s FIBRANxps INCLINE izolacijo znatno razbremenimo objekt in imamo možnost izvesti vse bolj priljubljeno ozelenjeno streho.

SKIN SEAL streha

Ta streha je druga med novostmi. Ob zamenjavi geotekstila s posebej trpežno paroprepustno in vodoneprepustno FIBRANskin SEAL membrano dobimo energijsko učinkovitejšo streho in dodatno tudi možnost uporabe dvoslojne izolacije. Membrana je s hitrim odvodnjavanjem povečala vlogo, ki je bila pri obrnjeni strehi namenjena geotekstilu. Poleg paroprepustnega in povezovalnega sloja z med seboj spojenimi trakovi membrane dobimo dokaj vodotesen sloj, ki preprečuje vodi, da bi zalezla med stike izolacijskih plošč. S tem je edina pomanjkljivost obrnjenih streh (začasno zniževanje toplotne učinkovitosti v času deževja) odstranjena, zato tovrstna streha upravičeno sodi med trajnostne ravne strehe sodobnih zgradb.

Atika in balkonska ograja brez toplotnih mostov

Tretja novost pri ravni strehi je izvedba robnega zidca brez toplotnega mostu za vse sistemske rešitve strehe. Pri balkonih in terasah lahko zgradimo masivno toplotno izolativno ograjo, ki je hkrati trdno in vodoneprepustno korito za rože s kontroliranim odvodom vode.

Novosti tudi pri oknih, vratih, poševnih strehah ...

Že ustaljena praksa je, da se špalete oken in vrat tako iz zunanje kot iz notranje strani obda s FIBRANxps ETICS toplotno izolacijo, dodatna noviteta pa je izvedba toplotno izolacijske okenske police, ki jo zaradi masivnega izgleda arhitekti zelo radi vključujejo v projekt. Trdna polica različnih debelin je lahko obdelana tudi kot fasada sama. V kolikor je finalna struktura hrapava, se priporoča silikonski zaključni sloj, da nesnaga, ki jo prinese veter ali dež na polici ne zastaja, temveč se z lahkoto izpere. Tako so rešili še enega zadnjih malih, a vendar vplivnih neželenih toplotnih mostov na fasadi.

Tisti, ki torej nameravate v bližnji prihodnosti graditi novo hišo ali pa ste se tega projekta že lotili, se morate, kot rečeno, zavedati, da je ob poplavi najrazličnejših možnosti in inovacij treba najti najbolj optimalne rešitve, ki bodo dolgoročno prinesle popolno varnost, udobje in seveda prihranke. Kot je nekoč zapisal Le Corbusier: "Dom bi moral biti zaklad, za katerega je vredno živeti."

Fibran

Toplotno izolacijske police zaradi masivnega izgleda arhitekti zelo radi vključujejo v projekte. (Foto: fibran.si)