Pšenica

(Foto: iStock)

Na zvišanje so najbolj vplivale višje cene sadja, žit in vina. Sadje se je v zadnjem četrtletju lani na letni ravni podražilo za 15,3 odstotka, žita za 14 odstotkov in vino za 2,3 odstotka.

Višje so bile tudi cene krompirja, vključno s semenskim, in sicer za 12,3 odstotka, ter pridelkov iz skupine zelenjadnic, sadik in cvetja (za 1,6 odstotka). Medtem so se industrijske rastline pocenile za 10,9 odstotka.

Cena živali za zakol se je v zadnjem trimesečju na letni ravni zvišala za 0,2 odstotka, medtem ko so bili živalski proizvodi dražji za 19,1 odstotka.

Kmetijski pridelovalci pa so morali ob koncu lanskega leta odšteti več za inpute, s katerimi se spremlja gibanje cen proizvodov in storitev za tekočo porabo ter za investicije (npr. kmetijsko mehanizacijo in opremo).

Cene inputov v kmetijstvu so se v zadnjem četrtletju lani na letni ravni v povprečju zvišale za 1,9 odstotka, od tega so se proizvodi in storitve za tekočo porabo podražile za 1,6 odstotka, proizvodi in storitve za investicije pa za 2,8 odstotka.

Med proizvodi in storitvami za tekočo porabo so se med drugim podražili energija in maziva (za 8,3 odstotka), semena in sadike (za 1,8 odstotka) ter gnojila in sredstva za izboljšavo tal (za 0,9 odstotka), medtem ko so bila cenejša sredstva za varstvo rastlin (za 3,3 odstotka) in krmila (za 1,3 odstotka).

Med proizvodi in storitvami za investicije pa se je oprema v zadnjem četrtletju lani na letni ravni podražila za 2,7 odstotka, zgradbe pa za 2,9 odstotka.