vrtički v Dravljah - 7

Vrtički v Dravljah (Foto: N.L.)

Med tistimi, ki nimajo prostora za lasten vrt, v zadnjih letih narašča priljubljenost najetih vrtov. Vse več slovenskih občin namreč svojim občanom nudi možnost najema vrtičkov po ugodnih cenah, tako da se le pozanimajte, kakšne možnosti imate v svoji okolici. Če niste vešči vrtnarjenja ali če nimate ravno časa na pretek, je za začetek morda bolje, da izberete manjši vrt, saj boste imeli posledično tudi manj dela. Preverite tudi, kaj vam za to ceno pripada; ali je ograjen oziroma zaščiten pred nepovabljenimi gosti, imate možnost kompostiranja, je omogočen dostop do vode, boste imeli v bližini lopo za shranjevanje orodja …

Na več slovenskih občinah smo se pozanimali, koliko vrtičkov oddajajo, koliko jih je sploh še na voljo in kakšni so pogoji najema. Prejeli smo podatke za občine Ljubljana, Radovljica in Murska Sobota, iz Novega mesta pa so nam sporočili, da trenutno ne ponujajo možnosti najema vrtov, a so prepričani, da se bo to kmalu spremenilo.

Mestna občina Ljubljana

Iz oddelka za varstvo okolja MU MOL so nam sporočili, da ima MOL trenutno štiri urejena območja za vrtičke:

Dravlje – 51 vrtičkov različnih velikosti / zakupna cena 1 EUR/m2/leto, v ceni niso zajeti obratovalni stroški (odvoz smeti, čiščenje WC-kabin in poraba vode). Vsi vrtički so oddani.

Štepanjsko naselje – 14 vrtičkov različnih velikosti. Cena zakupa znaša 1 EUR/m2/leto. Obratovalnih stroškov ni. Zakupniki so se odločili, da smeti in premičnih WC ne potrebujejo. Na lokaciji ni tekoče vode. Vsi vrtički so oddani.

Rakova jelša – 320 vrtičkov različnih velikosti/ zakupna cena znaša 0,7 EUR/m2/leto. Obratovalnih stroškov ni. Zakupniki so se odločili, da smeti in premičnih WC ne potrebujejo. Na lokaciji ni tekoče vode. Razpis za oddajo ponudb je objavljen in je odprt do 31. 5. 2017. Neoddanih je še 235 vrtičkov.

Savlje (Kleče) – 208 vrtičkov v izmeri 59 m2 in 50 vrtičkov v izmeri 49 m2. Zakupnina znaša 0,7 EUR/m2/leto. V ceni niso zajeti obratovalni stroški (odvoz smeti, poraba vode, čiščenje prenosnih WC-kabin, stroški upravljanja območja – upravnik).

Od skupno 258 vrtičkov jih je oddanih 253, 4 so v fazi sanacije in bodo za oddajo pripravljeni, ko bo ta končana, 1 vrtiček pa je trenutno nezaseden.

Novo vrtičkarsko območje ob Vojkovi cesti je v fazi urejanja, za oddajo bo predvidoma pripravljeno do konca marca. Na območju bo 64 urejenih vrtičkov v velikosti od 52 do 63 m2. Razpis za oddajo vrtičkov je objavljen TUKAJ. Cena zakupa je 0,7 EUR/m2/leto. V ceni niso zajeti obratovalni stroški (poraba vode, čiščenje prenosnih WC, stroški upravljanja območja – upravnik).

Cena najema vrtičkov brez lop je tako 0,7 EUR/m2/leto in 1 EUR na dveh vrtičkarskih območjih z nadstandardno opremo (individualne lope) 1 EUR/ m2/leto.

Najem vrta

Vrtički - Štepanjsko naselje (Foto: ljubljana.si)

Občina Radovljica

Občina Radovljica omogoča najem občinskega vrtička na treh lokacijah, in sicer na Brezovici (pred Kropo), v Lescah in Radovljici. Vse tri lokacije so v neposredni bližini naselij, zato postavljanje objektov na vrtičkih ni dovoljeno. Za občinske vrtičke vedno uporabijo lastna zemljišča in omogočijo uraden dostop prek svojih zemljišč. V Lescah in Radovljici so pred nekaj leti napeljali tudi vodo, ki jo najemniki vrtičkov lahko uporabljajo brezplačno. Cena najema za 100 m2 velik vrt je 25 EUR na leto, najemnina se na podlagi izstavljenega računa plača v enkratnem znesku junija. Družba Moro najemnikom vsako leto podari netretirana biološka semena.
Vseh najemnikov je trenutno 96, vsi vrtički so zasedeni. Obseg vrtičkov občina širi glede na potrebe, tako da vsi prosilci lahko postanejo najemniki. Vsi najemniki so prebivalci občine in živijo večinoma v neposredni bližin vrtičkov. Po pravilniku o oddajanju zemljišč v lasti občine Radovljica v najem imajo stalni prebivalci s sedežem v naselju prednost, ta člen pa vsi prosilci tudi izpolnjujejo.

Občina Murska Sobota

Ga. Melita Varga Lemut iz javnega podjetja Komunala Murska Sobota, ki upravlja z občinskimi vrtički, nam je sporočila, da je na voljo še 15 vrtičkov površine 50 m2 in 5 vrtičkov površine 100 m2. Zakup vrtička vključuje souporabo vrtičkarske lope za shranjevanje orodja. Zakupne pogodbe se sklepajo za določen čas 5 let z možnostjo podaljšanja.

Posamezno gospodinjstvo ima pravico do enega vrtička ali več vrtičkov, ki skupaj ne presežejo površine 100 m2. Zakupnina za posamezni vrtiček znaša 20,00 EUR na leto za vrtiček površine 50 m2 in 40,00 EUR na leto za vrtiček površine 100 m2. Zakupniki so dolžni poleg zakupnine plačevati sorazmerni del obratovalnih stroškov, stroškov rednega vzdrževanja, stroškov zavarovanj ter drugih s tem povezanih stroškov, katere plačujejo na podlagi dejanske porabe oziroma glede na velikost posameznega vrtička. Na območju vrtičkov je omogočena uporaba vode za zalivanje vrtov. Leta 2016 so ti stroški znašali za vrtiček 50 m2 okrog 6 EUR, za vrtiček 100 m2 pa 8 EUR. Lani so dodali še mizo in klopi za skupna druženja ter dodatne pipe za zalivanje. Letos se bodo uredile sanitarije.

To so podatki zgolj za tri občine, ali tudi v vaši okolici ponujajo možnost najema vrtov, pa lahko izveste na sedežu dotične občine. Sicer pa je vrt mogoče najeti tudi pri kmetih, cene so različne. Nekateri svoje kmetijske površine oddajajo celo brezplačno ali v zameno za protiuslugo oziroma pomoč pri kakšnih opravilih. Obdelovalne površine oddaja tudi vse več posameznikov, ponudbe pa lahko najdete na različnih straneh z oglasi. Konec koncev lahko lastno zelenjavo vzgajate tudi na balkonu ali terasi.