Petunije

(Foto: iStock)

Inšpektorat za okolje je informacije o sumu prodaje gensko spremenjenih oranžnih petunij na evropskem trgu in tudi v nekaterih slovenskih vrtnarijah dobil od Evropske komisije in je zato uvedel nadzor pri vrtnarijah.

V postopku so ugotovili, da so v vrtnarijah prodajali tudi oranžne petunije s komercialnimi imeni, kot so bila navedena v obvestilu Evropske komisije. Vrtnarije v Sloveniji so te petunije nabavile pri vsaj treh veletrgovcih iz držav članic EU.

Posamezne vrtnarije so ob nadzoru poročale, da so bile glede suma prisotnosti gensko spremenjenih oranžnih petunij že zgodaj v sezoni predhodno obveščene in so jih umaknile iz prodaje ter uničile. Tako jih ob inšpekcijskem nadzoru ni bilo več ne na zalogi niti jih ni bilo možno kupiti.

Okoljsko ministrstvo potrošnike naproša, naj omenjenih rastlin ne razmnožujejo vegetativno ali s semeni, ker je takšno razmnoževanje gensko spremenjenih organizmov prepovedano.

Omenjene gensko spremenjene petunije sicer, kot so zapisali na ministrstvu, ne predstavljajo tveganja za zdravje ljudi in živali ali za okolje.