Čebele

(Foto: Thinkstock)

Raziskava je bila narejena v okviru številnih in različnih raziskav na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, ki ugotavljajo razloge za upad števila medonosnih čebel, kar je svetovni problem. Na Biotehniški fakulteti v sklopu omenjenih raziskav preučujejo tudi vpliv različnih drugih nanopesticidov na čebele, so sporočili z Biotehniške fakultete.

Raziskovalci oddelka za biologijo Biotehniške fakultete ter oddelka za kemijo in biokemijo Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani so odkrili, da nanodelci cerijevega oksida vplivajo na čebele v subletalnih koncentracijah. Pokazali so, da je vpliv na poletne čebele večji kot na zimske. Gre za prvi opis vpliva nanodelcev cerijevega oksida na aktivnost encimov čebel. Rezultati raziskave so bili objavljeni tudi v znanstveni reviji Environmental Science.

Raziskavo vpliva nanodelcev cerijevega oksida na čebele so opravili v laboratoriju, kjer so čebele delavke, poletne in zimske, devet dni kronično izpostavili saharoznim raztopinam z nanodelci cerijevega oksida. Čebele niso umirale, so pa spremenile vedenje, saj so postale hiperaktivne in vznemirjene, prizadet je bil njihov osrednji živčni sistem.

Po devetih dneh so raziskovalci izmerili aktivnosti dveh encimov. Prvi je zelo pomemben v živčnem sistemu, saj med drugim sodeluje tudi pri olfaktornem učenju čebel in je zato pomemben za pašno aktivnost čebel. Drugi pa skrbi za razstrupljanje onesnažil. Raziskava je pokazala povečano vrednost obeh encimov ter večjo prizadetost poletnih čebel od zimskih.