Krave - 5

(Foto: Thinkstock)

Vlada je decembra lani izdala uredbo o zagotavljanju izjemne izravnalne pomoči proizvajalcem mleka. V njej je navedla, da bo pomoč nediskriminatorno dodeljena vsem proizvajalcem mleka, ki bodo v prvih treh mesecih leta 2017 oddali prvim kupcem mleka enako ali nižjo količino mleka kot v enakem obdobju lanskega leta. Za ukrep je skupno namenjenih 2,3 milijona evrov.

Pomoč bo namenjena upravičencem v sektorju mleka in mlečnih proizvodov, od omenjenih 2,3 milijona evrov pa EU prispeva polovico sredstev.

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je proizvajalcem mleka, ki so izpolnjevali pogoje, posredovala predtiskan obrazec s podatki o njegovi oddaji mleka. Proizvajalci mleka so morali nato podpisan obrazec vrniti na agencijo.

Pomoč sodi v okvir svežnja dodatnih podpornih ukrepov za blažitev krize v mlečnem sektorju, ki ga je Evropska komisija predstavila julija lani in naj bi pomagal pri zmanjšanju presežne proizvodnje ter stabilizaciji cen na trgu. Vreden je 500 milijonov evrov.