polje

(Foto: Thinkstock)

Med rastlinskimi pridelki so se lani najbolj zvišale cene industrijskih rastlin, in sicer v povprečju za 29,7 odstotka; najbolj se je podražil hmelj, oljna ogrščica in semena buč za olje.

Vino se je na letni ravni v povprečju podražilo za 15,5 odstotka, sadje za 8,6 odstotka, zelenjadnice, sadike in cvetje za 6,8 odstotka (zelenjadnice za 5,7 odstotka, sadike in cvetje pa za 9,7 odstotka) in žita za 1,1 odstotka.

Med rastlinskimi pridelki je bil cenejši le krompir, in sicer za 28,2 odstotka.

V skupini živali in živalski proizvodi so bili živalski proizvodi v povprečju cenejši za 16,1 odstotka; povprečna cena odkupljenega mleka se je znižala za 17,9 odstotka in je znašala 29 centov za liter, medtem ko so se jajca pocenila za tri odstotke.

Rože

(Foto: Thinkstock)

Cene živali za zakol so bile v povprečju nižje za 1,6 odstotka; prašiči so se v povprečju pocenili za 5,6 odstotka in perutnina za 3,2 odstotka, medtem ko se je cena goveda zvišala za 0,6 odstotka.

Statistični urad je objavil tudi gibanje cen inputov v kmetijstvu, s katerimi spremljajo gibanje cen proizvodov in storitev za tekočo porabo (npr. cene semen poljščin, gnojil, krmil) ter za investicije v kmetijstvu (npr. cene kmetijske mehanizacije in opreme).

Cene inputov v kmetijstvu so se lani v povprečju znižale za 0,9 odstotka (leto prej za 3,2 odstotka), v primerjavi z letom 2014 pa so bile v povprečju nižje za 2,8 odstotka.

Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo so se znižale v povprečju za 2,2 odstotka (glede na leto 2014 so bile nižje za 4,8 odstotka).

Najbolj so se pocenili energija in maziva (za 14,3 odstotka), semena in sadike (za 1,5 odstotka) ter drugi proizvodi in storitve (za 0,8 odstotka).

Gnojila so se medtem podražila za 11 odstotkov (glede na leto 2014 je to 7,5-odstotna rast), cene krmil so ostale skoraj nespremenjene.

Proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu so bili v povprečju dražji za 2,2 odstotka: oprema se je podražila za 2,3 odstotka, cene zgradb pa so se v povprečju zvišale za 2,1 odstotka.

Med opremo so se najizraziteje zvišale cene mehanizacije in druge opreme - mehanizacije za spravilo pridelkov za 7,1 odstotka, mehanizacije za pripravo tal, setev, nego in zaščito rastlin za 3,4 odstotka ter mehanizacije in druge opreme na kmetiji za 1,9 odstotka.