Sanacija gozda na območju Ljubljane - 19

(Foto: Damjan Žibert)

Poškodbe zaradi podlubnikov so bile po pojasnilih Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) lani glede na pretekla leta večje v vseh gozdno-gospodarskih območjih v Sloveniji. Največ poškodb je v pretežno smrekovih gozdovih na območjih, ki jih je tudi najbolj poškodoval žled, ki je Slovenijo prizadel februarja 2014. To so postojnsko in ljubljansko območje, sledijo tolminsko, kočevsko, novomeško in kranjsko gozdno-gospodarsko območje.

V Sloveniji največ škode povzroča osmerozobi smrekov lubadar. Njegova aktivnost preneha pri temperaturah pod šest stopinj Celzija, spodnji temperaturni prag za normalno aktivnost pa je sicer deset stopinj Celzija. Zaradi minule tople jeseni in zime so bili podlubniki normalno aktivni še v decembru 2015.

Lubadar

(Foto: Kanal A)

Da bi se prek zime povečala smrtnost podlubnikov, ki prezimujejo pod lubjem napadenih dreves in v gozdnih tleh, bi se morale temperature zraka spustiti pod najmanj minus deset stopinj Celzija.

"V letu 2016 pričakujemo, da bodo škode po podlubnikih podobne ali celo večje, kot so bile škode v letu 2015. Na višino škode bo imelo poleg uspešnosti izvajanja sanitarne sečnje velik vpliv vremensko dogajanje," so za STA napovedali v ZGS.

Lastniki gozdov morajo najpozneje do 19. marca posekati in iz gozda odpeljati vse s podlubniki napadene smreke, poudarjajo na ZGS in dodajajo, da naj lastniki gozdov s posekom ne odlašajo do tega datuma. Z vidika zatiranja podlubnikov je namreč posek kot zatiralni ukrep učinkovit, če iz gozda tudi odpeljejo prizadeta drevesa skupaj z lubjem, v katerem podlubniki prezimujejo. Ti se potem uničijo v postopku lupljenja oziroma predelave. Priporočljivo je tudi kurjenje odpadlega lubja na transportnih skladiščih ter na skladiščih predelovalnih obratov.

Na ZGS lastnikom smrekovih gozdov priporočajo, da tudi sami v tem času pregledajo gozdove in naj bodo pozorni na odpadanje lubja s smrek, ki je v zimskem času očiten znak napada podlubnikov. O napadenih drevesih naj obvestijo revirnega gozdarja ZGS in čim prej zagotovijo posek prizadetih dreves in njihov odvoz iz gozda.

Pozorni naj bodo tudi na morebitna na novo podrta drevesa smreke zaradi vetra ali snega. Tudi te morajo posekati in spraviti iz gozda najkasneje do sredine maja 2016, saj so sicer ugoden material za novo naselitev podlubnikov in posledično nadaljnji razmah podlubnikov v trenutno še zdravih delih gozda.