Ljubljana - 6

(Foto: Thinkstock)

Kot so po koncu seje sporočili z Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana (JSS Mol), lahko prosilec v okviru razpisa za nakup stanovanj po modelu deljenega lastništva kot javno-zasebnega partnerstva skupno z JSS Mol kupi stanovanje, ki izpolnjuje razpisne pogoje, in sicer 60 odstotkov prispeva prosilec, 40 odstotkov pa stanovanjski sklad.

Prosilec mora nato v roku 15 let od JSS Mol odkupiti preostali delež stanovanja, v vmesnem času pa skladu plačuje mesečno nadomestilo za uporabo solastniškega deleža. Nadomestilo je sicer primerljivo z neprofitno najemnino, so še zapisali v sporočilu za javnost.

Javni razpis za stanovanjska posojila za rekonstrukcijo in vzdrževalna dela na stanovanjskih hišah je medtem namenjen tistim, ki izboljšujejo ali razrešujejo stanovanjsko vprašanje z rekonstrukcijo, rednimi vzdrževalnimi deli ali investicijskimi vzdrževalnimi deli v večstanovanjski ali družinski stanovanjski stavbi, ki je starejša od 20 let.

Javno povabilo za nakup stanovanj z ustanovitvijo dosmrtne služnosti stanovanja in izplačilom doživljenjske mesečne rente pa je namenjeno prosilcem, starim vsaj 65 let, ki so stanovanje pripravljeni prodati JSS Mol.

Ob prodaji stanovanja bodo v korist prodajalca ustanovili odplačno neprenosljivo dosmrtno služnost stanovanja, na podlagi katere prodajalec stanovanje uporablja do smrti. Kupnino bodo izročili zavarovalnici, ki prodajalcu izplačuje mesečno rento, zmanjšano za nadomestilo za nadaljnjo uporabo stanovanja.

Razpisi bodo v četrtek objavljeni tudi na spletni strani stanovanjskega sklada in ljubljanske občine ter na oglasni deski JSS Mol na Zarnikovi ulici.

Nadzorniki so se sicer na včerajšnji seji seznanili tudi z informacijo o predvidenem nakupu zemljišč na dveh lokacijah za potrebe stanovanjske gradnje.