Roža

(Foto: iStock)

V zadnjem času se namreč pojavlja vse več novih rastlinskih škodljivih organizmov na območjih, kjer jih prej ni bilo. Rastline lahko zbolijo zaradi virusov, bakterij in gliv, ali pa jih napadejo škodljivci: velike in majhne živali, kot so žuželke, pršice in ogorčice. Mnoga od teh zadnjih širjenj bolezni so posledica hitro naraščajočega mednarodnega trgovanja in medcelinskih potovanj.

V sodelovanju z Evropsko organizacijo za varstvo rastlin in nacionalno informacijsko točko Evropske agencije za varnost hrane je Uprava za varno hrano pripravila informativno gradivo, ki jo bodo preko različnih aktivnosti posredovali najširši javnosti.

Tako želijo preprečevati širjenje novih rastlinskih bolezni in škodljivcev, ki se lahko vnašajo z majhnimi količinami živih rastlin in njihovih delov tudi s potniško prtljago. Slovenija se tako pridružuje drugim evropskim državam pri preventivnih aktivnostih za preudarno ravnanje pri vnosu nepreverjenih rastlin in s tem za preprečevanje opustošenja, kot smo mu na primer priča na jugu Italije, kjer propadajo stoletne oljke.

Z Uprave za varno hrano bodo turistične destinacije, kjer je večja frekvenca gostov iz tujine, prejele spletni anketni vprašalnik z vabilom k sodelovanju pri osveščanju mednarodnih potnikov glede prenosa rastlin in rastlinskih proizvodov v potniški prtljagi. Vprašalnik je namenjen turističnim organizacijam, poslovnim subjektom in posameznikom, ki bi hoteli sodelovati v akciji za dvig osveščenosti ob vnosu osebnih pošiljk rastlin in proizvodov rastlinskega izvora.

Preko izbranih turističnih destinacij in organizacij bodo posredovali v javnost gradivo z informativno vsebino o tveganjih, ki jih predstavljajo eksotična semena, deli rastlin, pa tudi plodovi in neobdelani leseni izdelki, prineseni v potniški prtljagi z medcelinskih potovanj.