Rožnik

(Foto: Mateja Klavs)

Ljubljanska enota zavoda za gozdove je na omenjenem območju Rožnika označila drevje za možni posek. Označilo se je drevje, ki ga je treba odstraniti zaradi pomladitve gozda, in drevje, ki ga je treba posekati iz sanitarnih razlogov, so sporočili iz ljubljanskega zavoda za gozdove.

Skupaj se je za posek označilo 43 dreves, to je 110 kubičnih metrov lesa. Od tega je večino, 31 dreves, z gozdnogojitvenega stališča treba odstraniti, da se bo gozd lahko uspešno naravno pomladil. Ostalo označeno drevje je poškodovano oz. oslabljeno zaradi sanitarnih vzrokov (glive, žled, veter, insekti) in ga je zato prav tako treba posekati.

Lastniki gozda bodo morali po navodilih zavoda za gozdove sečnjo in spravilo lesa opraviti tako, da bo gozd poškodovan v čim manjši meri. "Še posebej bo treba paziti na gozdna tla, mladje in preostalo drevje v gozdu. Po poseku bo treba urediti sečišče in v prvotno stanje spraviti sprehajalne poti, če bodo te poškodovane zaradi sečnje in spravila," so poudarili.