Škoda zaradi pozebe

(Foto: POP TV)

Interventni zakon, ki ga je DZ obravnaval po nujnem postopku, med drugim omogoča odstopanje od roka za vložitev zahteve za odpis ali zmanjšanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Daje tudi podlago za delni ali celotni odpis zakupnin pri Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS.

Z njim bo mogoč dokup grozdja z drugih vinorodnih območij ter višji dokup sadja za kmetije, ki imajo kot dopolnilno dejavnost opredeljeno predelavo sadja. Finančna pomoč za najbolj prizadete kmetije se bo dvignila, zakon pa daje tudi pravno podlago za subvencioniranje obrestne mere za posojila Slovenskega regionalno razvojnega sklada za obratna sredstva vinogradniškim in sadjarskim kmetijam.

Vlada bo tako prihodnje leto iz proračunske rezerve za izvedbo zakona zagotovila do sedem milijonov evrov, za izvedbo ugodnih kreditov pa ministrstvo za kmetijstvo že letos zagotavlja 180.000 evrov. "Menimo, da so vsi ti ukrepi nujni, da se pomaga ogroženim kmetijam," je poudarila državna sekretarka na kmetijskem ministrstvu Tanja Strniša.

Poslanci so ukrepe v zakonu podprli, ob tem pa menili, da bi vlada morala storiti še več. Veliko pripomb je letelo na zastavljeno časovnico, po kateri bo pomoč kmetom izplačana šele maja prihodnje leto, a je Strniša poudarila, da zaradi evropskih pravil in zahteve po uradnih statističnih podatkih prej ne gre.

Prav tako so bili poslanci kritični do dejstva, da gre že za drugi interventni zakon na isto temo v zadnjih dveh letih - mnogi so menili, da bi bil čas za sistemske rešitve. Strniša je poudarila, da je sistemski zakon tisti o odpravi posledic naravnih nesreč, za interventnega pa se je vlada v tem primeru odločila, ker smo bili tovrstni pozebi lani in letos priča prvič v več desetletjih.

Ob tem je Strniša izpostavila še "vrsto sistemskih ukrepov", s katerimi želi vlada sektor usposobiti, da bo lažje prenesel podobne pojave v prihodnje.