Medvedka z mladičema

(Foto: iStock)

Osnutek odloka predvideva odvzem 108 rjavih medvedov, od tega z odstrelom 88 osebkov, predvidene izgube pa znašajo 20 osebkov. Večina odstrela se izvrši v osrednjem območju populacije medveda.

Pri volku pa je zaradi zmanjšanja možnosti vpliva na socialno strukturo tropa predpisana določba, da se odstrel zaključi takoj, ko število odvzetih odraslih volkov, to je volkov, starih dve leti ali več, doseže 40 odstotkov predvidenega odvzema.

Z osnutkom je opredeljen načrtovani odvzem, ki vključuje vse oblike smrtnosti - izjemni odstrel, načrtovani odstrel, pogini, povozi. Višina odvzema je opredeljena na podlagi podatkov spremljanja stanja tako, da je izpolnjen pogoj, da takšna višina odvzema ne škoduje ohranitvi ugodnega stanja populacije.

Rezultati spremljanja stanja pri volku od začetka izvajanja monitoringa kažejo, da številčnost raste. Prav tako preliminarni podatki ugotavljanja številčnosti, ki se izvaja v okviru projekta Life dinalp bear, kažejo na dvig številčnosti rjavega medveda. V pripravi pa je tudi nova ocena številčnosti populacije medveda z gensko-molekularnimi metodami, ki bo predvidoma znana do konca tega meseca.

Osnutek torej določa naravovarstveno varen okvir odvzema, pri izvajanju pa se po določenih pravilih prilagaja tistim oblikam smrtnosti, na katere nimamo vpliva, so pa pomembne za ohranjanje ugodnega stanja. To pomeni, da se morebitne večje naravne izgube odrazijo v zmanjšanem odstrelu na določenem območju, so še poudarili na okoljskem ministrstvu.

Rjavi medved in volk sta v Sloveniji in EU zavarovani vrsti. Velikost populacije in naravna razširjenost velikih zveri ni pogojena samo z naravnimi danostmi, kot sta ustrezen življenjski prostor in razpoložljiva hrana, ampak tudi z družbeno sprejemljivostjo ljudi.