dominvrt
Kako do gradbenega dovoljenja?
GRADNJA

Kako do gradbenega dovoljenja?

13.09.2019, 7:57
2

24. oktobra 2017 je začel veljati nov gradbeni zakon, ki je v veljavo stopil manj kot mesec dni kasneje – 17. novembra istega leta, v dejanski uporabi pa je od 1. avgusta 2018. Od takrat je v Sloveniji mogoče legalizirati črno gradnjo. Čeprav želite zgraditi le pomožni objekt ali zgolj razširiti/preoblikovati obstoječo stavbo, potrebujete gradbeno dovoljenje. Kaj je gradbeno dovoljenje, zakaj in za kaj ga potrebujemo in kako pravzaprav lahko legaliziramo črno gradnjo?

Legaliziranje črne gradnje
Legaliziranje črne gradnje/ FOTO: Profimedia

Gradnja brez gradbenega dovoljenja velja za črno gradnjo, ki se nikakor ne izplača. Gre za kršitev zakonodaje, ki se kaznuje s hudimi finančnimi globami, navsezadnje tudi z rušitvijo objekta. V najboljšem primeru lahko inšpekcija pri črni gradnji le zahteva legalizacijo objekta, v najslabšem pa odredi rušenje, cena katerega je na plečih posameznika, ki je črno gradnjo izvajal. Gradbeno dovoljenje je preprost dokument, ki vam ga izstavi pristojni upravni organ na podlagi predložene dokumentacije.

Gradnja objekta je legalna, ko ustrezni pristojni organ izda dokumentacijo, z upoštevanjem gradbenih pogojev, ki jih ta predpiše. Od lanskega junija gradbenega dovoljenja ne potrebujemo več za rušenje stavb, za enostavne prenove in začasne objekte, skladno z novim gradbenim zakonom pa je začelo veljati, da moramo začetek gradnje priglasiti pristojni upravni enoti. Po gradbenem zakonu, ki je v uporabi od 1. avgusta 2018, je za novogradnjo, rekonstrukcijo in spremembo namembnosti objekta treba imeti pravnomočno gradbeno dovoljenje, začetek gradnje objekta pa moramo prijaviti v skladu s 63. členom zakona:

''Investitor mora pri pristojnem upravnem organu za gradbene zadeve osem dni pred začetkom izvajanja gradnje objekta, za katerega se zahteva gradbeno dovoljenje, razen pri spremembi namembnosti, prijaviti začetek gradnje. Prijava se vloži na obrazcu. Prijavi se priložijo: zapisnik o zakoličenju iz 60. člena tega zakona, dokumentacija za izvedbo gradnje s podatki, določenimi v predpisu iz osmega odstavka 29. člena tega zakona, če se ta zahteva v skladu z 61. členom tega zakona, ki sta jo podpisala projektant in vodja projekta, pri čemer je njen sestavni del tudi njuna podpisana izjava, da so v dokumentaciji za izvedbo gradnje v celoti izpolnjene zahteve iz 15. člena tega zakona, pri odstranitvi manj zahtevnega in zahtevnega objekta: načrt gospodarjenja z odpadki v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z gradbenimi odpadki, in dokumentacija za odstranitev z vsebino, določeno v predpisu iz osmega odstavka 29. člena tega zakona, ki ga izdelata pooblaščeni arhitekt ali inženir, če se ob izvajanju gradbenih del pridobiva nekovinska mineralna surovina v skladu s predpisi, ki urejajo rudarstvo, količino in opis načina uporabe te mineralne surovine, če gre za odstranitev objekta kulturne dediščine: posnetek dejanskega stanja in če so bili v gradbenem dovoljenju zaradi prevlade druge javne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave določeni izravnalni ukrepi: mnenje organizacije, pristojne za ohranjanje narave, da so izpolnjeni pogoji za delovanje izravnalnih ukrepov.'' 63. člen Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 - popr.) 

Za katere objekte potrebujemo gradbeno dovoljenje?

Smotrno potrebujete gradbeno dovoljenje za zahtevne objekte, kot so stanovanjska hiša, večja rekonstrukcija stanovanjske hiše in bazen. Veliko ljudi ne ve, da je treba pridobiti dovoljenje tudi za nezahtevne objekte, pri katerih je postopek pridobitve krajši in enostavnejši, vendar še vedno obvezen. Pod nezahtevne objekte spadajo: garaža, lopa, nadstrešek, drvarnica, zimski vrt, savna, fitnes, ograja nad dvema metroma in do vključno treh metrov ter podporni zid do 1,5 metra višinske razlike.

Legaliziranje črne gradnje
Legaliziranje črne gradnje/ FOTO: Profimedia

Za katere objekte NE potrebujete gradbenega dovoljenja?

Pod enostavne objekte, za katere ne potrebujete gradbenega dovoljenja, so objekti za lastne potrebe – majhne stavbe do površine 30m2, bazeni, ki imajo prostornino manjšo od 60 kubičnih metrov, pomožni javni objekti do površine 40 m2, ograje do višine dva metra in podporni zidovi do višine pol metra. Tudi za rušitev in odstranitev obstoječe stavbe po novem ne potrebujemo več gradbenega dovoljenja.

Zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja vloži investitor ali njegov pooblaščenec. Pristojni organ za izdajanje gradbenih dovoljenj je ministrstvo za okolje in prostor, pravna podlaga pa zajema gradbeni zakon in uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje. Če vas zanima še več, si lahko podrobnosti preberete na spletni strani eUprave Republike Slovenije, pod zavihkom Nepremičnine in okolje.

Zahteva za legalizacijo objekta po 113. členu gradbenega zakona

Vlogo za zahtevo za legalizacijo lahko oddate preko eUprave Republike Slovenija. Lastnik objekta ali njegov pooblaščenec lahko odda zahtevo za legalizacijo za dopustna manjša odstopanja s pridobitvijo uporabnega dovoljenja na objektih. Zahteva se odda na obrazcu za izdajo uporabnega dovoljenja.

''Investitor ali njegov pooblaščenec izpolnjeno zahtevo elektronsko podpiše in odda na pristojen organ. Elektronsko vlogo vlagatelji oddajo po elektronski pošti, vendar s skupno omejitvijo poslanih datotek na 8 MB. Izpolnjeno zahtevo pošljite: na Upravno enoto, na katere območju leži objekt, za katerega se izdaja uporabno dovoljenje, na Ministrstvo za okolje in prostor za objekte državnega pomena (kar določa 7. člen Gradbenega zakona) in za objekte z vplivi na okolje (kar določa Uredba o posegih v okolje, za katere je potrebno izvesti presojo vplivov na okolje)'' imajo zapisano na eUpravi Republike Slovenije.

Za oddajo vloge potrebujete predpisan obrazec zahteve za pridobitev uporabnega dovoljenje, izjave projektanta, da so dela dokončana, dokazilo o zanesljivosti objekta, v primeru izravnalnih ukrepov še opis njihove izvedbe in mnenje organizacije in ostalo, kar si lahko dodatno preberete tukaj.

Stroški postopka vključujejo uporabno dovoljenje za druge objekte, vključuje elektronsko vlogo, ki znaša +0,05 % obračunane vrednosti objekta in največ 271,8 €, dodatno pa še uporabno dovoljenje za enostanovanjsko stavbo, ki znaša 9,10 €. Uporabno dovoljenje za enostanovanjsko stavbo, v kateri prebiva mlada družina, je brezplačno.

Legaliziranje črne gradnje
Legaliziranje črne gradnje/ FOTO: Profimedia

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij.
Omogoči piškotke

V branje priporočamo še:

Prenova stanovanja: katere stene lahko rušimo?
PREBERI ŠE
Prenova stanovanja: katere stene lahko rušimo?

Gradbena inšpekcija je začela z izvršbami po drugi osebi za letos
PREBERI ŠE
Gradbena inšpekcija je začela z izvršbami po drugi osebi za letos

Za te pomožne objekte potrebujete dokumentacijo
PREBERI ŠE
Za te pomožne objekte potrebujete dokumentacijo

Selitev je ena izmed največjih prelomnic v življenju
PREBERI ŠE
Selitev je ena izmed največjih prelomnic v življenju

Vse, kar morate vedeti, ko kupujete hišo na ključ
PREBERI ŠE
Vse, kar morate vedeti, ko kupujete hišo na ključ

NOVICE
'Smo manj tolerantna družba, kot si predstavljamo'
ŠPORT
Marquez 'ukradel' zmago Quartararoju v zadnjem ...
POP IN
Hailey Bieber: Nihče ne more vedeti, kaj se ...
TV ODDAJE
Kot deklica želela delati pri filmu, danes kot ...
VIZITA.SI
Strokovnjaki razkrili rezultate pilotnega ...
OKUSNO.JE
Hitra in zdrava sladica po bralkinem receptu
ZADOVOLJNA.SI
Ajda Sitar dahnila 'da' v dih jemajoči poročni ...
MOSKISVET.COM
Za to Srbkinjo trdijo, da je najlepša ženska na ...
BIBALEZE.SI
Lahko slovenska dijakinja hodi v šolo, a ni ...
CEKIN.SI
To je najboljša napoved otrokovega uspeha v ...
DOMINVRT.SI
Ena od najokusnejših in najdražjih gob na svetu
OKUSNO.JE
Preprost recept za hiter in zdrav zajtrk